CAT / CAST
Facebook CET10 Twitter CET10 LinkedIn CET10 Google +

Empreses

Més info

Són moltes les empreses que cada vegada més promocionen l’activitat física entre els seus treballadors com a contribució a l’èxit de la seva empresa. Apostar en millorar la salut i el benestar del capital humà és una inversió de futur i la pràctica esportiva una de les millors eines per aconseguir-ho ja que aporta beneficis tant per a l’empresa com per als treballadors: 

BENEFICIS PER A LA COMPANYIA

  • Incrementa la motivació i la fidelització.
  • Augmenta la productivitat i el rendiment, reduint l’absentisme laboral i les despeses per baixes.
  • Millora la imatge corporativa i dóna resposta a la Responsabilitat Social Corporativa donant un valor afegit de salut.

BENEFICIS PER ALS TREBALLADORS

  • Aconsegueixen gestionar millor l’estrès i la seva salut.
  • Milloren la motivació, l’autoestima i la qualitat de vida.

CONVENIS AMB EMPRESES I COL·LECTIUS

Oferim tarifes especials per a empreses, associacions i entitats. Contacteu amb nosaltres a info@cembogatell.com